De Birkman Methode

Mensen zijn de sleutel tot het succes van organisaties. Iemand die zichzelf goed kent en weet hoe zijn kwaliteiten te benutten is van onschatbare waarde. Hierom is het belangrijk dat mensen de kans krijgen om zichzelf beter te leren kennen, zodat ze zich kunnen ontplooien. Birkman helpt hierbij!

De Birkman Methode helpt leiders, medewerkers, studenten en teams inzicht te krijgen in hun verborgen kwaliteiten. Dit wetenschappelijk ontwikkeld instrument biedt inzicht in persoonlijkheidskenmerken en beroepsgegevens om zichzelf en anderen – zowel op de werkplek als daarbuiten – beter te begrijpen.

De Birkman Methode meet vele aspecten van jouw persoonlijkheid:

 • Interesses- Activiteiten waar je plezier aan beleeft en die je motiveren in je werk en privéleven
 • Sterkte gedrag- jouw effectieve en productieve gedragsstijl voor taken en relaties
 • Behoeften- Hoe je verwacht te worden behandeld of benaderd door andere mensen in jouw omgeving

Verder analyseren we aan de hand van de scores je;

 • Stress gedrag – jouw ineffectieve en onproductieve gedragsstijl wanneer er niet wordt voldaan aan jouw behoeften
 • Loopbaangegevens- 22 banenfamilies, 200+ unieke functienamen

Op basis van de uitgebreide vragenlijst die je online invult, worden de gegevens verwerkt tot een ongeveer 34 bladzijde tellende, persoonlijke rapportage. De informatie wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in jouw vraagstuk. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor tips en handvatten, om tot concreet zichtbaar, effectief passend gedrag te komen.

Indien je geen directe coachingvraag hebt, maar wel graag vernieuwde inzichten in jezelf wilt verkrijgen, kan De Birkman methode ook ingezet worden voor een los consult.


Enigszins sceptisch begon ik aan de uitgebreide vragenlijst. Geloof me, ik was stom verbaasd. Het 34 pagina’s tellende rapport vertelt precies wie ik ben, hoe ik goed kan functioneren en veel meer. Een aanrader voor eenieder die meer over zichzelf te weten wil komen.

Wim Hompes


De methode biedt een goede ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Loopbaan oriëntatie
 • Coaching en training in leiderschap
 • Conflictbegeleiding
 • Teamontwikkeling en -training
 • Teamsamenstellingen
 • Als ondersteuning bij selectie