De Birkman Methode betreft een wetenschappelijk gefundeerd zelfbeoordelingsinstrument en wordt gebruikt in alle situaties waarin zelfinzicht een grote rol speelt. InChargeNow zet de Birkman veelvuldig in als onderlegger voor de individuele coaching trajecten.

De Birkman methode geeft je o.a. inzicht in je:

 • beroepsmatige belangstelling
 • stijl van werken: sterke en zwakke kanten
 • behoeften ten aanzien van je werkomgeving
 • stressgedrag

Op basis van de uitgebreide vragenlijst die je online invult, worden de gegevens verwerkt tot een ongeveer 75 bladzijde tellende, persoonlijke rapportage. De informatie wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in jouw coaching vraagstuk. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor tips en handvatten, om tot concreet zichtbaar, effectief passend gedrag te komen.

Indien je geen directe coachingvraag hebt, maar wel graag vernieuwde inzichten in jezelf wilt verkrijgen, kan De Birkman methode ook ingezet worden voor een los consult.

Achterliggende filosofie

Ieder van ons heeft een unieke kijk op zichzelf en de wereld om zich heen. Deze wordt vanaf de dag dat je bent geboren gevormd. Zowel door jezelf, als door je omgeving. Denk maar eens aan de opvoeding vanuit je ouders, feedback vanuit familie, vrienden, collega’s of je leidinggevende.

Het geval met je zelfbeeld, alsook die met feedback, is dat deze gekleurd is. Hij is per definitie subjectief. Want wie bepaald wat ‘de’ waarheid is? Het antwoord is dan ook: niemand! We interpreteren wat we zien, door middel van de normen en waarden die we hanteren. En dus heeft ieder van ons een unieke kijk op zichzelf en de wereld om zich heen.

De Birkman Methode kan gezien worden als een onafhankelijk feedback instrument. Hij geeft namelijk slechts objectieve cijfers weer, zonder hierbij een waardeoordeel te vellen. Je krijgt informatie over hoe jouw scores zich verhouden tot de ongeveer 400.000 andere scores. Het geeft een beeld van hoe jij naar jezelf kijkt, ten opzichte van anderen.

Daardoor wordt – naast jouw bestaande subjectieve beelden die ook waardevol zijn – een objectief beeld toegevoegd. Dit geeft je de kans om jezelf beter te leren kennen, je blinde vlekken te verkleinen, maar ook om anderen beter te begrijpen.

Zoals Roger Birkman ooit zei: ‘Zorg goed voor jezelf. Leer je signalen kennen.’

De methode wordt veel gebruikt bij:  

 • persoonlijke ontwikkeling;
 • loopbaan oriëntatie;
 • coaching en training in leiderschap;
 • consultancy;
 • conflictbegeleiding;
 • teamontwikkeling en -training;
 • teamsamenstellingen;
 • als ondersteuning bij selectie.