Bedrijfscoaching

Coaching helpt om diepgang te creëren naar aanleiding van het gekozen vraagstuk. Iedereen reageert anders op wat het betekent om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Dit kan ook niet anders, want ieder neemt hiervoor een eigen set normen en waarden met zich mee. Daarnaast heeft ieder unieke (belemmerende) overtuigingen, op basis waarvan ze gekozen gedrag vertonen.

Individuele coaching helpt mensen inzicht te krijgen in hun eigen normen en waarden en diens overtuigingen om vervolgens de vertaalslag te maken van ‘waarom’ naar ‘hoe’.

Veel voorkomende thema’s waarop gecoacht wordt binnen duurzame inzetbaarheid zijn: