Dat wat je aandacht geeft, groeit….

InChargeNow ondersteunt MKB bedrijven bij het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid.

Constante verandering is een feit. Vandaag meer dan ooit, moeten bedrijven de snelheid van complexe veranderingen bij zien te houden. Dit heeft een grote impact op de medewerkers binnen de organisaties. Het duurzaam inzetbaar houden van personeel is nog nooit zo belangrijk geweest. Het gemotiveerd, gezond en productief houden van teams en medewerkers om hen in staat te stellen tot aan pensionering kwalitatief te blijven werken, is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering.

In de rol als sparringpartner staan we naast de ondernemer / leidinggevende en denken op strategisch gebied mee. Daarnaast ondersteunen we bij het vorm geven en implementeren van de benodigde HR processen die nodig zijn om duurzame inzetbaarheid in te bedden in de organisatie.

Bedrijfscoach voor het individu

Coaching helpt om diepgang te creëren naar aanleiding van het gekozen vraagstuk. Iedereen reageert anders op wat het betekent om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Dit kan ook niet anders, want ieder neemt hiervoor een eigen set normen en waarden met zich mee. Daarnaast heeft ieder unieke (belemmerende) overtuigingen, op basis waarvan ze gekozen gedrag vertonen.

Individuele coaching helpt mensen inzicht te krijgen in hun eigen normen en waarden en diens overtuigingen om vervolgens de vertaalslag te maken van ‘waarom’ naar ‘hoe’.

Dit maakt dat we veel ervaring hebben, met de volgende coach thema’s:

  • Managementcoaching
  • Talentontwikkeling
  • Verzuimpreventie
  • Loopbaanvraagstukken