Dat wat je aandacht geeft, groeit….

Individuele ondersteuning

Constante verandering is een feit. Vandaag meer dan ooit, moeten bedrijven de snelheid van complexe veranderingen bij zien te houden. Dit betekent automatisch dat jij als medewerker de verandersnelheid van het bedrijf moet bij zien te houden.

InChargeNow ondersteunt jou in een versneld bewustwordingsproces, om erachter te komen  wat deze verandering betekent voor jouw ontwikkeling. Om deze inzichten vervolgens om te zetten in effectief gedrag, passend bij jouw ontwikkeling en de doelen van het bedrijf.   

InChargeNow hanteert de filosofie dat ieder mens zich op de best mogelijke manier moet kunnen ontwikkelen binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Ieder mens is hierin uniek, ieder vraagstuk dus ook. Daarnaast brengen de verschillende levensfases ook specifieke aandachtsgebieden met zich mee.

Dit maakt dat InChargeNow veel ervaring heeft, met de volgende coach thema’s:

InChargeNow ondersteunt jou hierin door een op maat gemaakt coaching- of begeleidingstraject. Om snel tot de kern te komen, wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de Birkman methode.

Kernwaarden

Nieuwsgierigheid | Eigenaarschap | Positiviteit

Door vraagstukken vanuit oprechte nieuwsgierigheid te onderzoeken, is het makkelijker om er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Dit levert veelal een ander soort en interessante vragen op, waardoor het vraagstuk voldoende diepgang krijgt. Daarnaast is het herkennen en erkennen van je eigen rol binnen het geheel essentieel. Het nemen van eigenaarschap zorgt ervoor dat je in de regisseursstoel komt te zitten en waardoor je aan ‘de knopjes kunt draaien’. Wees tevens positief, dat wil zeggen, focus vooral op de positieve intentie en uitdaging en vertrouw erop dat de oplossing in jouwzelf of je organisatie aanwezig is.