Alles wat je aandacht geeft groeit

Individuele ondersteuning

InChargeNow ondersteunt bedrijven bij het vergroten en versterken van het menselijk potentieel binnen hun organisatie. Het aanboren van de competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden staat hierin centraal.

De kernthema’s waarop gericht wordt zijn:

InChargeNow hanteert de filosofie dat ieder mens zichzelf moet kunnen zijn binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Deze fundamentele basis creëert een vruchtbare voedingsbodem voor het ontplooien van talenten, vitaal worden EN blijven en doorontwikkeling. Dit alles levert een win – win situatie op en draagt essentieel bij aan het gezamenlijk partnerschap tussen werknemer en werkgever.

InChargeNow ondersteunt hierbij door op maat gemaakte coaching- of begeleidingstrajecten. Om snel tot de kern te komen, wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de Birkman methode.

Kernwaarden

Nieuwsgierigheid | Eigenaarschap | Positiviteit

Door vraagstukken vanuit oprechte nieuwsgierigheid te onderzoeken, is het makkelijker om er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Dit levert veelal een ander soort en interessante vragen op, waardoor het vraagstuk voldoende diepgang krijgt. Daarnaast is het herkennen en erkennen van je eigen rol binnen het geheel essentieel. Het nemen van eigenaarschap zorgt ervoor dat je in de regisseursstoel komt te zitten en waardoor je aan ‘de knopjes kunt draaien’. Wees tevens positief, dat wil zeggen, focus vooral op de positieve intentie en uitdaging en vertrouw erop dat de oplossing in jouwzelf of je organisatie aanwezig is.