Dat wat je aandacht geeft, groeit.

InChargeNow ondersteunt bedrijven bij het vergroten en versterken van het menselijk potentieel binnen hun organisatie. 2 pijlers hierin zijn:

  1. helpen bij het inzichtelijk maken van de verschillende talenten binnen de organisatie;
  2. Het ondersteunen van medewerkers / leidinggevenden bij het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten in concreet zichtbaar gedrag.

De juiste persoon op de juiste plek zorgt voor positieve energie, zowel voor de medewerker, als voor de organisatie. Het bevordert en verstevigt de professionele band, wat een essentiële bijdrage levert aan het gezamenlijk belang.

Diensten die hiervoor ingezet worden zijn onder andere:

  • Individuele coaching
  • Birkman consult
  • Communicatie workshops / trainingen
  • Leiderschapsontwikkeling

action-frontpage_nw-1

Hiernaast levert InChargeNow een duurzame bijdrage bij organisatievraagstukken, door middel van Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek.

Waarderend onderzoek betreft een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen, rond een specifiek thema, samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. De focus in een dergelijk traject wordt verlegd van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren (bron: Robbert Masselink).

Voorbeelden waar waarderend onderzoek vaak wordt gebruikt in organisaties zijn; het verbeteren van de samenwerking en het creëren van een visie die organisatie breed gedragen wordt.


Waarderend als norm

InChargeNow kiest ervoor om waarderend te ondersteunen.

Het inzoomen op datgene wat er niet goed gaat, kost enorm veel energie en levert vaak een middelmatig resultaat op.

De focus op datgene wat al aanwezig is en dit te vergroten en aan te vullen met overige kwaliteiten, werkt overstijgend en levert vaak een excellent resultaat op.

Natuurlijk komen de zogenaamde ‘vastloop’ vraagstukken ook aan bod, die zijn immers nodig om van te kunnen leren. Echter vormen zij niet het uitganspunt, ze worden vanzelf zichtbaar wanneer er wordt ingezoomd op de thema’s.


Onderliggende filosofieën

Onderliggende filosofieën waarmee InChargeNow graag werkt zijn NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) en positieve psychologie.


Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Ilona-van-Hout