Dat wat je aandacht geeft, groeit.

Individuele ondersteuning

InChargeNow ondersteunt bedrijven bij het vergroten en versterken van het menselijk potentieel binnen hun organisatie. Het aanboren van de competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden staat hierin centraal.

De kernthema’s waarop gericht wordt zijn:

InChargeNow hanteert de filosofie dat ieder mens zichzelf moet kunnen zijn binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Deze fundamentele basis creëert een vruchtbare voedingsbodem voor het ontplooien van talenten, vitaal worden EN blijven en doorontwikkeling. Dit alles levert een win – win situatie op en draagt essentieel bij aan het gezamenlijk partnerschap tussen werknemer en werkgever.

InChargeNow ondersteunt hierbij door op maat gemaakte coaching- of begeleidingstrajecten. Om snel tot de kern te komen, wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de Birkman methode.

Organisatievraagstukken

Hiernaast levert InChargeNow een duurzame bijdrage bij organisatievraagstukken, door middel van Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek.

Waarderend onderzoek betreft een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen, rond een specifiek thema, samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. De focus in een dergelijk traject wordt verlegd van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren (bron: Robbert Masselink).

Voorbeelden waar waarderend onderzoek vaak wordt gebruikt in organisaties zijn; het verbeteren van de samenwerking en het creëren van een visie die organisatie breed gedragen wordt.

Kernwaarden

Nieuwsgierigheid | Eigenaarschap | Positiviteit

Door vraagstukken vanuit oprechte nieuwsgierigheid te onderzoeken, is het makkelijker om er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken. Dit levert veelal een ander soort en interessante vragen op, waardoor het vraagstuk voldoende diepgang krijgt. Daarnaast is het herkennen en erkennen van je eigen rol binnen het geheel essentieel. Het nemen van eigenaarschap zorgt ervoor dat je in de regisseursstoel komt te zitten en waardoor je aan ‘de knopjes kunt draaien’. Wees tevens positief, dat wil zeggen, focus vooral op de positieve intentie en uitdaging en vertrouw erop dat de oplossing in jouwzelf of je organisatie aanwezig is.