Dat wat je aandacht geeft, groeit.

InChargeNow ondersteunt bedrijven bij het vergroten en versterken van het menselijk potentieel binnen hun organisatie. Het aanboren van de competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden staat hierin centraal.

De kernthema’s waarop gericht wordt zijn:

  • Talentontwikkeling
  • Vitaliteit

InChargeNow hanteert de filosofie dat ieder mens zichzelf moet kunnen zijn binnen de organisatie waarin ze werkzaam zijn. Deze fundamentele basis creëert een vruchtbare voedingsbodem voor het ontplooien van talenten, vitaal worden EN blijven en doorontwikkeling. Dit alles levert een win – win situatie op en draagt essentieel bij aan het gezamenlijk partnerschap tussen werknemer en werkgever.

InChargeNow ondersteunt hierbij door op maat gemaakte coaching- of begeleidingstrajecten. Om snel tot de kern te komen, wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de Birkman methode.

Hiernaast levert InChargeNow een duurzame bijdrage bij organisatievraagstukken, door middel van Appreciative Inquiry, oftewel waarderend onderzoek.

Waarderend onderzoek betreft een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen, rond een specifiek thema, samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. De focus in een dergelijk traject wordt verlegd van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren (bron: Robbert Masselink).

Voorbeelden waar waarderend onderzoek vaak wordt gebruikt in organisaties zijn; het verbeteren van de samenwerking en het creëren van een visie die organisatie breed gedragen wordt.


Waarderend als norm

InChargeNow kiest ervoor om waarderend te ondersteunen.

Het inzoomen op datgene wat er niet goed gaat, kost enorm veel energie en levert vaak een middelmatig resultaat op.

De focus op datgene wat al aanwezig is en dit te vergroten en aan te vullen met overige kwaliteiten, werkt overstijgend en levert vaak een excellent resultaat op.

Natuurlijk komen de zogenaamde ‘vastloop’ vraagstukken ook aan bod, die zijn immers nodig om van te kunnen leren. Echter vormen zij niet het uitganspunt, ze worden vanzelf zichtbaar wanneer er wordt ingezoomd op de thema’s.


Onderliggende filosofieën

Onderliggende filosofieën waarmee InChargeNow graag werkt zijn NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry) en positieve psychologie.